XOGA TRADICIONAL DE MUIMENTA

Todo-los interesados en participar en este evento dos ” X   XOGOS TRADICIONAIS DE MUIMENTA ” que se celebrarà o dia 4 de xuño de 2016 de 11:00 a 19:30 horas.

Poden asistir en vehiculo propio

Prezo da comida – 11 €

A xunta directiva agradece a sua colaboracion

ALTAS E BAIXAS TEMPADA 2016

ALTAS

Antonio Varela Torrente     ” Fofy ” ( Limodre A )

Eusebio Yañez Romalde        ( Serantes A )

Enrique Alvariño Caneiro  ( Cruceiro B )

BAIXAS

Antonio Fernández Corral  ( Cruceiro B )