ASAMBLEA XERAL ORDINARIA

A directiva do Clube Amigos da Chave de Ferrolterra convoca a todo-los chaveiros dos equipos que participaron na Liga de Chave do ano 2016 a Asamblea Xeral Ordinaria que terá lugar no Local Social, sito na Escola Fonte do Campo, Fene o 8 de Xaneiro do 2017 as 11:30 horas en primeira convocatoria e as 12:00 horas en segunda , con o seguinte orden do dia:

1º . Lectura e aprobación si procede da acta anterior.
2º . Estado de contas.
3º . Balance ecónomico.
4º . Balance deportivo.
5º . Cuota de inscrición por chaveiro para a Liga 2017.
6º . Implicación dos equipos na búsqueda de novos       colaboradores.
7º . Entrega documento de inscrición para a XXX Edición de Liga.
8º . Rogos e preguntas.

Dada a importancia dos asuntos a tratar pregase a asistencia a esta asemblea.

ATENTAMENTE

A XUNTA DIRECTIVA DE AMIGOS DA CHAVE DE FERROLTERRA

XIX Trofeo de Chave 2016

Café Bar Lúa Nova

Sorteo : 6 de Outubro as 20 horas

Comezo : 10 de Outubro

Final : 12 de Novembro

1º .- Clasificaranse 2 ou 3 equipos por grupo dependendo da conformación dos grupos.

2º .- Despois de rematada a primeira fase procederase a facer un sorteo con os clasificados.

3º .- En cuartos de final e semifinais faránse os cruces .

4º .- En caso de empate a puntos, os equipos clasificáranse por diferencia de chaves, e si continuase o empate, procederáse á tirada de unha man.

5 :- Para o resto dos casos seguirase a normativa establecida no regulamento do Clube Amigos da chave de Ferrolterra.

Organiza Café Bar Lúa Nova -Telef. 981341669 –662055544

Colabora concello de Fene