Fotos dos equipos

Con motivo de facer unha web mais completa, pedimos que os equipos envien unha foto da plantilla do equipo, tamén podedes mandar unha foto da cancha onde xoguedes.

As fotos as podedes enviar a webmaster@amigosdachave.es .

Circular

Comunicaselle a todo-los equipos, que os que teñan dous ou mais equipos que xogan na mesma cancha, que no momento de producirse o descanso dun deles niste caso os de 2ª división, nalgunhos casos alterase o calendario podendo coincidir os dous equipos a xogar na mesma cancha como locais varias xornadas, pó-lo tanto os que teñan este problema deben solucionalo entre eles e comunicarllo os equipos cos que se enfronten para buscar unha solución o respecto.

Dous dos equipos que teñen este problema son O’Pazo e o Bar Xomar, e repercutelles a partires da 3ª xornada pó-lo tanto como alteralles practicamente todo o calendario, tomaron a decisión entre eles de que o equipo do Bar Xomar xogará sempre unha hora mais tarde do establecido no calendario sempre cando xoguen como locais.

ALTAS E BAIXAS XOGADORES
Bouza González, Diego Alberto (Alta 15/02/08) (Bar Xomar)
Brage Calvo, Aurelio (Baixa 22/02/08) (Ambigú C.P.S.)
Miragalla García, José (Baixa 22/02/08) (Emigrante “C”)
Paz Fabal, Francisco (Alta 22/02/08) (Emigrante “C”)

SEGUIMENTO DA LIGA:

  • Diário de Ferrol: Xoves.
  • Localia TV: Luns de 22:30 a 24:00 horas, resultados,
    Venres de 22:00 a 23:00 horas, reportaxes de partidas.
  • Radio Fusión: Xoves 14:00 horas.